Tugas dan Wewenang : KPA, PPK, Bendahara Pengeluaran

Perbendaraan

Tugas dan Wewenang KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) :

 • Menyusun DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran : Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang digunakan sebagai acuan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBD);
 • Menetapkan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) ;
 • Menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan Bendahara Pengeluaran , pasal 22 (1), (2), (3);
 • KPA dapat merangkap sebagai PPK;
 • Menyusun sistem pengawasan dan pengendalian agar proses penyelesaian tagihan atas beban APBD dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Tugas dan Wewenang PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) :

 • Membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa ;
 • Dalam melaksanakan kewenangan KPA di bidang Belanja Pegawai, KPA mengangkat PPABP untuk membantu PPK dalam mengelola administrasi Belanja Pegawai;
 • Melaksanakan kegiatan swakelola;
 • membuat dan menandatangani SPP (Surat Permintaan Pembayaran);
 • Mengusulkan revisi POK (Petunjuk Operasional Kegiatan) / DPA kepada KPA, Pasal 13;
 • PPK harus menyampaikan laporan bulanan terkait pelaksanaan tugas dan wewenang kepada KPA;

Tugas dan Wewenang Bendahara Pengeluaran :

 • Mengelola Uang Persediaan & LS Bendahara ;
 • Menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang dalam pengelolaannya;
 • Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK;
 • Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
 • Memungut Pajak dan menyetor Pajak ke Bank ;
 • menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) ;
 • Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas uang/surat berharga yang berada dalam pengelolaannya ;
 • Bendahara Pengeluaran tidak dapat dirangkap oleh KPA atau PPK ;
 • Dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran, Kepala SKPD dapat menunjuk beberapa BPP (Bendahara Pengeluaran Pembantu) sesuai kebutuhan;

Post Focus

About Ganjar 23 Articles
Let me choose my self